VERKSAMHET

Verksamheten startade den 1 augusti 2002. Företaget ägs av Tony Timm.
Vi är idag fyra medarbetare, fördelat på VVS-teknik fem personer och ekonomi/administration en person.

InPro Installationsconsult AB är en komplett rådgivare inom installationssystem VVS, Kyla, Styr- och Övervakning.
Vår målsättning är att driva konsultverksamhet med hög kvalitet och uppfattas som en professionell samarbetspartner.

Certifierad energiexpert

InPro Installationsconsult AB är sedan den 2008-09-12 certifierad energiexpert för energideklaration av byggnader.

Certifierad energiexpert med behörighet K är Tony Timm.

Våra kompetensområden är