Referensobjekt


     Kv. Trosa, Karlshamn

       Beställare: Karlshamnsbostäder AB
       Projektering och injustering för driftoptimering av värmesystem för 121 lägenheter.
       Uppvärmning via radiatorer med 1-rörs system. Flerbostadshus byggt 1971 fördelat på sex byggnader.

       Driftkostnaderna för fjärrvärme minskade med 35% efter ombyggnad och genomförd driftoptimerad injustering. 

 

     

 

 


     


     

      Kv. Lansen 3 - Testlab IKEA, Älmhult

       Beställare: IKEA
       Projektering av EL-, Hiss- VVS-, KYL- och SÖ-innstallationer
       i samband med ombyggnad för nytt Testlab, yta 2400 m2.
       Injustering av värme- och köldbärasystemen.

 

 

 

Östralycke - Särskilt boende, Asarum

Beställare: JSB och Karlshamnsbostäder
Projektering rambeskrivning för VS- och Vent-installationer vid
om- och tillbyggnad för särskilt boende, yta ca 8800 m2.
Energibalansberäkningar via VIP-Energy.
Byggtid ca 3 år.
Kontroll och besiktning av VS- och Vent-installationer.
Driftoptimerad injustering av värme-, köldbärar- och VVC-system.


Kv. Diabasen 1 - Förskola 12 avdelningar, Växjö

Beställare: Växjö Fastighets Förvaltning
Projektering VVS- och SÖ-installationer vid om- och tillbyggnad.
Projektering utvändiga VA-installationer.
Energibalansberäkningar via VIP-Energy.
Installationssamordning under projektering.
Driftoptimerad injustering av värme- och VVC-system.

Kv. Skatan 1 - Dalbo Vårdcentral, Växjö

Beställare: Växjöbostäder
Projektering VVS-, SÖ- och utvändiga VA-installationer vid
om- och tillbyggnad med luftburen kyla.
CAD-samordning för projektet.
Driftoptimerad injustering av värme-, VVC- och köldbärarsystem.

Aringsås förskola, Alvesta 

Beställare: AllboHus Fastighets
Projektering VVS- och utvändig VA-installationer vid om-
och tillbyggnad av förskola för 8 avdelningar.
Energibalansberäkning via VIP-Energy.
Installationssamordning under projektering.
CAD-samordning för projektet.